Oткриваме истинския потенциал

Устойчиви инвестиции

Invenio Partners има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи, да реализират пълния си потенциал. Нашата добавена стойност се състои в това да откриваме компании, чиито резултати можем да подобрим, като им предоставим достъп до капитал за развитие и растеж, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа.

научете повече

Екип

Екип

Елвин Гури

Изпълнителен директор

Станислав Николаев

Партньор, Главен оперативен директор

Славчо Парушев

Партньор, Ръководител "Управление на портфейл"

Тихомир Дянков

Партньор

Тони Романи

Партньор

Елена Калинова

Инвестиционен анализатор

Станислав Тодоров

Инвестиционен анализатор

Портфолио

Асоциирани партньори