Славчо Парушев

Партньор, Ръководител "Управление на портфейл"

Славчо Парушев е финансов и инвестиционен изпълнителен директор с успешен опит в индустриалните, одиторски и инвестиционни компании, и управленско консултиране.

Славчо започва кариерата си като одитор в Price Waterhouse в София. По-късно прекарва две години като финансов директор в Europa Capital Management (ECM), ръководител на следприватизационния фонд на ЕБВР в България. След ECM, Славчо прекара повече от 13 години във Фесто България – производствена дъщерна компания на FESTO AG (немска компания, специализирана в областта на пневматиката с оборот около 2 млрд. евро) като ключов финансов изпълнителен директор. Освен това Славчо е бил контролен консултант за други дъщерни дружества от цял ​​свят, включително компании в Украйна, Бразилия, САЩ, Китай, Унгария и Чехия.

Славчо е завършил магистърска степен по финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и е сертифициран от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

В допълнение, той има над 40 статии в български вестници и списания и публикувана книга на тема облигации. През 2018, той публикува две статии в журнала за частни инвестиции, свързани с развитието на Private Equity Scorecard Approach (PESA).