About INVENIOоткрий повече за това, което има стойност

Ние откриваме истинския потенциал и създаваме стойност.

Екипът обединява експерти и успешни бизнес мениджъри със значителен професионален опит, придобит в страната и в чужбина, притежаващи дълбока индустриална експертиза и детайлни познания в областта на стратегическото управление и финансирането на малки и средни предприятия.
Този опит включва доказани резултати както от инвестирането в български компании и тяхното управление, така и успешно набиране на инвестиционен капитал от различен тип инвеститори (частни лица, банки, фондове). В допълнение, екипът на Invenio Partners има вече множество успешно реализирани сделки чрез продажба на дялове към стратегически международни инвеститори.
INVENIO Partners има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи да реализират пълния си потенциал. Нашата добавена стойност се състои в това да откриваме компании, чиито резултати можем да подобрим, като им предоставим достъп до капитал за развитие и растеж, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа.