Инвенио Партнърс инвестира 3 милиона евро в САТ Хелт

INVENIO Partners invests EUR 3m in SAT Health

Инвенио Партнърс Фънд II СЦСп (Инвенио Партнърс) предоставя финансиране за растеж в размер на 3 милиона евро на САТ Хелт – лидер на пазара за анализ на данни и дигитални решения в здравеопазването. САТ Хелт ще използва инвестицията да разшири географското си присъствие в региона, развие нови линии от продукти и услуги и ускори внедряване на съвременни технологични решения.

„Инвестицията в САТ Хелт дава тласък на нашата амбиция за насърчаване и подобряване на достъпа до качествени здравни услуги. САТ Хелт е чудесен пример за компания, която използва технологиите, за да подобри значително ефективността на използваните ресурси от бизнеса и институциите в сферата на здравеопазването чрез статегически решения. Управлениският екип е постигнал невероятни резултати с усилията си до момента и ние искрено вярваме, че нашата инвестиция ще им даде възможност допълнително да разгърнат потенциала на компанията както на местния пазар, така и в страните от Централна и Източна Европа“, заяви Славчо Парушев, Партньор в Инвенио Партнърс.

„Още от основаването си, САТ Хелт се фокусира върху предоставянето на качествен анализ на данни от здравната система в България на международни фармацевтични компании. Инвестицията от Инвенио Партнърс ще ни помогне да разширирам не само портфолиото от услуги, които предоставяме, но и географското си присъствие. Искрено вярваме, че развитието на телемедицина в България има сериозен потенциал и носи огромни ползи за пациентите и здравните специалисти. Въвеждането на медицински и лайфстайл устройства за диагностика и телемониторинг дават по-добър достъп до здравеопазване, намаляват ненужните посещения при лекар, подобряват придържането на пациентите към назначената терапия“, каза Александър Алексиев, Основател и Изпълнителен Директор на САТ Хелт.

“Тази инвестиция идва навреме и ще ни позволи да започнем реализацията на отдавна планирани проекти. Пандемията даде сериозен тласък на дигитализация в сектора на здравеопазване и открои нуждата от задълбочени анализи и експертност за стратегическо планиране. През последната година работихме по множество международни проекти и вложените усилия, както и високият професионализъм, не останаха незабелязани. Все по-често водим разговори за проекти извън страната, затова стартирахме работа по отваряне на офиси в други държави.“, сподели Мира Недева, Директор Бизнес Развитие в САТ Хелт.

Сделката бе консултирана от адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“. Финансовият и данъчен анализ бе извършен от Бейкър Тили Югоизточна Европа.

За САТ Хелт: САТ Хелт е динамична и иновативна компания, която предлага продукти и услуги в сектор здравеопазване. Създадена през 2017г., компанията обединява хора с висока експертиза и дългогодишен професионален опит и цели да подобри и оптимизира процесите в здравния сектор чрез широк спектър експертни анализи, иновативни технологични решения и партньорства.

За петте години от основаването си, САТ Хелт успява да се наложи като професионален и сертифициран, надежден партньор и се превръща силен фактор на българския пазар. САТ Хелт е член на Европейската Фармацевтична Маркетингова Рисърч асоциация (EphMRA) и съосновател на Български Клътър за Дигитални Решения и Иновации в Здравеопазването (DHI). Компанията е член и на Българската стартъп асоциация (BESCO), Българо-Швейцарската Търговска Камара и European Health Data & Evidence Network (EHDEN). Наскоро, САТ Хелт бе удостоена с първо място в категория HealthTech на GO GLOBAL AWARDS 2022.

За Инвенио Партнърс: Инвенио Партнърс управлява фонд за рисково инвестиране с фокус Югоизточна Европа. Инвенио Партнърс има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи да реализират пълния си потенциал чрез предоставяне на достъп до капитал за развитие и растеж, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа. Инвенио Партнърс открива бързо развиващи сe компании от региона с опитен управленски екип и потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция.

Инвестицията е предоставена с подкрепата на ЕС чрез програми COSME и InvestBG за подкрепа и развитие на малки и средни предприятия във фаза на растеж.

«
»