Инвенио Партнърс инвестира 3 милиона евро в САТ Хелт

INVENIO Partners invests EUR 3m in SAT Health

Инвенио Партнърс Фънд II СЦСп (Инвенио Партнърс) предоставя финансиране за растеж в размер на 3 милиона евро на САТ Хелт – лидер на пазара за анализ на данни и дигитални решения в здравеопазването. САТ Хелт ще използва инвестицията да разшири географското си присъствие в региона, развие нови линии от продукти и услуги и ускори внедряване на съвременни технологични решения.

„Инвестицията в САТ Хелт дава тласък на нашата амбиция за насърчаване и подобряване на достъпа до качествени здравни услуги. САТ Хелт е чудесен пример за компания, която използва технологиите, за да подобри значително ефективността на използваните ресурси от бизнеса и институциите в сферата на здравеопазването чрез статегически решения. Управлениският екип е постигнал невероятни резултати с усилията си до момента и ние искрено вярваме, че нашата инвестиция ще им даде възможност допълнително да разгърнат потенциала на компанията както на местния пазар, така и в страните от Централна и Източна Европа“, заяви Славчо Парушев, Партньор в Инвенио Партнърс.

„Още от основаването си, САТ Хелт се фокусира върху предоставянето на качествен анализ на данни от здравната система в България на международни фармацевтични компании. Инвестицията от Инвенио Партнърс ще ни помогне да разширирам не само портфолиото от услуги, които предоставяме, но и географското си присъствие. Искрено вярваме, че развитието на телемедицина в България има сериозен потенциал и носи огромни ползи за пациентите и здравните специалисти. Въвеждането на медицински и лайфстайл устройства за диагностика и телемониторинг дават по-добър достъп до здравеопазване, намаляват ненужните посещения при лекар, подобряват придържането на пациентите към назначената терапия“, каза Александър Алексиев, Основател и Изпълнителен Директор на САТ Хелт.

“Тази инвестиция идва навреме и ще ни позволи да започнем реализацията на отдавна планирани проекти. Пандемията даде сериозен тласък на дигитализация в сектора на здравеопазване и открои нуждата от задълбочени анализи и експертност за стратегическо планиране. През последната година работихме по множество международни проекти и вложените усилия, както и високият професионализъм, не останаха незабелязани. Все по-често водим разговори за проекти извън страната, затова стартирахме работа по отваряне на офиси в други държави.“, сподели Мира Недева, Директор Бизнес Развитие в САТ Хелт.

Сделката бе консултирана от адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“. Финансовият и данъчен анализ бе извършен от Бейкър Тили Югоизточна Европа.

За САТ Хелт: САТ Хелт е динамична и иновативна компания, която предлага продукти и услуги в сектор здравеопазване. Създадена през 2017г., компанията обединява хора с висока експертиза и дългогодишен професионален опит и цели да подобри и оптимизира процесите в здравния сектор чрез широк спектър експертни анализи, иновативни технологични решения и партньорства.

За петте години от основаването си, САТ Хелт успява да се наложи като професионален и сертифициран, надежден партньор и се превръща силен фактор на българския пазар. САТ Хелт е член на Европейската Фармацевтична Маркетингова Рисърч асоциация (EphMRA) и съосновател на Български Клътър за Дигитални Решения и Иновации в Здравеопазването (DHI). Компанията е член и на Българската стартъп асоциация (BESCO), Българо-Швейцарската Търговска Камара и European Health Data & Evidence Network (EHDEN). Наскоро, САТ Хелт бе удостоена с първо място в категория HealthTech на GO GLOBAL AWARDS 2022.

За Инвенио Партнърс: Инвенио Партнърс управлява фонд за рисково инвестиране с фокус Югоизточна Европа. Инвенио Партнърс има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи да реализират пълния си потенциал чрез предоставяне на достъп до капитал за развитие и растеж, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа. Инвенио Партнърс открива бързо развиващи сe компании от региона с опитен управленски екип и потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция.

The investment hereof is made possible, inter alia, through (i) financial backing of the European Union under the Equity Facility for Growth established under Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and the Council establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (the COSME programme), (2014-2020); as well as (ii) the support of InvestBG equity instrument with the financial backing of the Government of Bulgaria (the InvestBG programme).

«
»