SAT Health

SAT Health е утвърдена компания на българския пазар за анализ на здравни данни и консултантски услуги за фармацевтични клиенти. Нейната цел е да се превърне в „one-stop shop“ за фармацевтичната индустрия с разнообразните си услуги, свързани с обобщени пазарни данни, консултантски услуги и пациентски програми. През следващите години компанията се стреми да разшири продуктовото си портфолио чрез въвеждане на телездравни услуги, което ще я позиционира като водещ доставчик на здравни услуги за България и региона.

Асоциирани партньори


The European Investment Fund has supported Invenio Partners through providing commitments under the InvestBG and COSME initiatives.