Устойчив подход

Invenio Partners има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи, да реализират пълния си потенциал. Нашата добавена стойност се състои в това да откриваме компании, чиито резултати можем да подобрим, като им предоставим достъп до капитал за развитие и растеж, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа.

Очаквайте повече информация скоро.