Станислав Тодоров

Senior Investment Analyst

Станислав Тодоров притежава бакалавърска степен по бизнес администрация със специализация във финанси и под-специалности икономика и психология от Американския университет в България (АУБ). По време на следването си в АУБ той е активен член на студентското общество – в продължение на 2 години работи като студентски отговорник на кампуса и членува в почетното общество на АУБ – „Фи Бета Делта“.

Prior to joining INVENIO Partners, he interned as a corporate banking analyst. Stanislav is a candidate in the CFA Program and recently passed Level II.