Oткриваме истинския потенциал

Устойчиви инвестиции

INVENIO Partners има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи да реализират пълния си потенциал. Нашата добавена стойност се състои в това да откриваме компании, чиито резултати можем да подобрим, като им предоставим достъп до капитал за развитие и растеж, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа.

научете повече

Екип

Елвин Гури

Изпълнителен директор

Станислав Николаев

Партньор, Главен оперативен директор

Славчо Парушев

Партньор, Ръководител "Управление на портфейл"

Тихомир Дянков, CFA

Партньор

Тони Романи

Партньор

Елена Калинова

Инвестиционен анализатор

Станислав Тодоров

Инвестиционен анализатор

Портфолио

  • SAT Health
  • Cycle Gets

Асоциирани партньори